CENTRUM SPORTU i REKREACJI Kraśnik

Obiekt sportowy o powierzchni 1 664 m2  – dostawa i montaż konstrukcji stalowej (ok.70 t.)

Zobacz więcej

AUTOSTRADA A1 Węzeł Piątek

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej (ok. 480 t.) wiaduktu drogowego długości 45 m.

Zobacz więcej