Zakład Produkcji Leków w Kolbudach
(powierzchnia: 1 100 m2)

WYMIARY:

długość: 23,6 m
szerokość: 46,8 m
wysokość: 5,64 m
wysokość w świetle: 5,04 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji wraz z obudową z płyt warstwowych.