Magazyn Dystrybucyjny w Warszawie
(powierzchnia: 760 m2)

WYMIARY:

długość: 50,0 m
szerokość: 15,2 m
wysokość: 4,3 m
wysokość w świetle: 3,3 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej, obudowy z płyt warstwowych wraz z posadzką.