1. Zakres: projekt, dostawa i montaż konstrukcji stalowej, dostawa i montaż pokrycia dachu, dostawa i montaż odwodnienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  2. Powierzchnia: 12.000 m2
  3. Tonaż konstrukcji stalowej: 250 ton
  4. Wykonanie zbiornika ppoż. i zbiornika retencyjnego