Hala magazynowo – targowa w Dębicy
(powierzchnia: 1 411 m2)

WYMIARY:

długość: 24,0 m
szerokość: 58,8 m
wysokość: 6,75 m
wysokość w świetle: 5,04 m

ZAKRES:

Projekt, dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy z płyt warstwowych.