Konstrukcja w budynku mieszkalnym w Warszawie
(powierzchnia: 300 m2)

PARAMETRY

Wysokość 10 metrów
Długość 25 metrów
Szerokość 12 mertów

OPIS SCHEMATU KONSTRUKCYJNEGO

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.