Magazyn chłodniczy koncentratów w Wadowicach
(powierzchnia: 1 007 m2)

WYMIARY:

długość: 38,0 m
szerokość: 26,5 m
wysokość: 18,7 m
wysokość w świetle: 14,1 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy z płyt warstwowych.