Budowa w systemie „zaprojektuj-zbuduj” hali magazynowej 1000 m2.