Hala magazynowo-chłodnicza z mroźnią w Suchym Lesie k. Poznania
(powierzchnia: 902 m2)

WYMIARY:

długość: 36,4 m
szerokość: 24,8 m
wysokość: 9,1 m
wysokość w świetle: 7,4 m

ZAKRES:

Obiekt wykonany w generalnym wykonawstwie.