hali magazynowej

Hala magazynowa w Pustkowie
(powierzchnia: 3 404 m2)

WYMIARY:

długość: 61,9 m
szerokość: 55,0 m
wysokość: 11,6 m
wysokość w świetle: 7,4 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej, obudowy z płyt warstwowych wraz z posadzką.