Hala magazynowo-chłodnicza
(powierzchnia: 1 344 m2)

WYMIARY:

szerokość: 22,3 m / 24,9 m
długość: 54,0 m
wysokość: 9,7 m / 6,0 m
wysokość w świetle: 6,0 m / 3,3 m

ZAKRES:

Fundamenty, dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy z płyt warstwowych.