Mroźnia magazynowa z częścią spedycyjną w Morszkowie k. Sokołowa
(powierzchnia: 4 563 m2)

ETAP I – DANE MROŹNI MAGAZYNOWEJ

WYMIARY:

szerokość: 58,5 m (dla dł. 18 m) oraz 19,5 m (dla dł. 60 m)
długość: 18,0 x 60,0 m
wysokość: 11,08 m
wysokość w świetle: 7,80 m

ETAP II – DANE MROŹNI MAGAZYNOWEJ

WYMIARY:

szerokość: 39 m
długość: 60,0 m
wysokość: 11,08 m
wysokość w świetle: 7,80 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy z płyt warstwowych.