Zakłady cukiernicze w Wołominie
(powierzchnia: 1 290 m2)

WYMIARY:

szerokość: 20,82 m
długość: 62,0 m
wysokość: 5,13 m
wysokość w świetle: 3,55 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż obudowy z płyt warstwowych.