Hala magazynowa w Piasecznie
(powierzchnia: 1 610 m2)

WYMIARY:

Wysokość: 8 m
Długość: 46 m
Szerokość: 35 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej.