Hala magazynowa w Radomiu
(powierzchnia: 2 390 m2)

WYMIARY:

szerokość: 24,7 m
długość: 96,8 m
wysokość: 4,3 m
wysokość w świetle: 3,4 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy z płyt warstwowych.