Hala magazynowa centrum logistycznego w Błoniu
(powierzchnia: 13 270 m2)

WYMIARY:

szerokość: 67,5 m
długość: 196,6 m
wysokość: 10,7 m
wysokość w świetle: 8,0 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż obudowy z płyt warstwowych.