Hala magazynowa w Starych Babicach
(powierzchnia: 1 634 m2)

DANE:

Wysokość: 7,5 m
Długość: 43 m
Szerokość: 38 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy z płyt warstwowych.