Budynek Mroźni centrum logistycznego w Błoniu (powierzchnia: 1 134 m2)

WYMIARY:

długość: 42,0 m
szerokość: 27,0 m
wysokość: 9,6 m
wysokość w świetle: 7,0 m

ZAKRES:

Wykonanie dostawa i montaż konstrukcji stalowej, obudowy z płyt warstwowych, fundamentów, posadzki, instalacji (również mroźniczej).