Konstrukcja wieży szybu wydobywczego wysokości 42,5 m

WYMIARY:

wysokość: 42,5 metra
długość: 7,5 metra
szerokość: 8,5 metra

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej o masie 2 361 056 kg. wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym..