Konstrukcja stalowa kładki nad torami kolejowymi w Prtuszkowie