Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Raszynkę w Pęcicach

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Długość: 12,27 m
Ciężar konstrukcji stalowej: 5.084 kg