Hala magazynowa w Warszawie
(powierzchnia:13 802 m2)

WYMIARY:

długość: 194,4 m
szerokość: 53,15 m / 90,8 m
wysokość: 12,3 m
wysokość w świetle: 11,5 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z obudową z płyt warstwowych.