Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej. Inwestor: Ferrero Polska