Hala marketu sportowego w Warszawie – Okęcie
(powierzchnia: 1 400 m2)

WYMIARY:

Wysokość: 8 m
Długość: 40 m
Szerokość: 35 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej.