Obiekt produkcyjny w systemie „zaprojektuj i zbuduj”