Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku
(powierzchnia: 1 664 m2)

WYMIARY:

Wysokość: 8,5 m
Długość: 52 m
Szerokość: 32 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej.