Hala magazynowo-mroźnicza Binder w Nasielsku
(powierzchnia:1 966 m2)

WYMIARY:

długość: 76,0 m
szerokość: 31,36 m / 25,88 m
wysokość: 13,3 m
wysokość w świetle: 10,0 m

ZAKRES:

Hala magazynowa – fundamenty, dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy.
Budynek biurowy – fundamenty i stan surowy.