Hala magazynowo-mroźnicza w Jeziorku k/Łomży
(powierzchnia: 762 m2)

WYMIARY:

długość: 29,2 m
szerokość: 26,1 m
wysokość: 11,5 m
wysokość w świetle: 7,9 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy z płyt warstwowych.