Centrum Logistyczne w Błoniu
(powierzchnia: 13 270 m2)

WYMIARY:

długość: 196,6 m
szerokość: 67,5 m
wysokość: 10,7 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż obudowy z płyt warstwowych.