Węzeł Piątek (długość: 45 m )

DANE:

Ciężar konstrukcji 483 759 kg

ZAKRES:

Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.