Centrum magazynowe w Aleksandrówie Łódzkim
(powierzchnia: 9 700 m2)

WYMIARY:

Wysokość: 7 m
Długość: 42 m
Szerokość: 232 m

ZAKRES:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej.