Są w naszym portfolio także nietypowe obiekty w konstrukcji stalowej jakie zbudowaliśmy. Są to m.in:

  • mosty
  • wiadukty
  • kładki
  • szyby węglowe
  • koksownie
  • elektrownie