Gdy warunki przeciwpożarowe są bardziej restrykcyjne i  chcemy  zachować konkurencyjny dla stali poziom cen  przy oczekiwanych wymaganiach ogniowych, projektujemy i wykonujemy obiekty ze słupami z żelbetu i konstrukcją stalową dachu. Ten typ konstrukcji sprawdza się – niezależnie od oczekiwań przeciwpożarowych –  w czasach, gdy relacja cenowa między stalą a żelbetem wskazuje na większą możliwość wykorzystania tego drugiego i zoptymalizowania ceny konstrukcji. Stosunkowo proste w wykonaniu słupy żelbetowe są wtedy tańsze niż stalowe i układ mieszany obniża koszt konstrukcji.