Hale SOLVERO® są jedynym w swoim rodzaju produktem wykorzystującym cechy termodynamicznej płyty warstwowej Thexpan®. To jedyne na rynku, chronione prawem patentowym rozwiązanie, które łączy płytę warstwową z wymiennikiem ciepła, tworząc jeden nowoczesny materiał osłonowy.

Dach w halach SOLVERO®    wykonany z płyt warstwowanych Thexpan®  to jedyny na świecie system przykrycia używany jednocześnie  jako solar i dolne (zamiennie dla odwiertów) źródło zasilania dla pomp ciepła. W halach SOLVERO® możliwe jest bowiem bezpośrednie pobieranie ciepła promieni słonecznych  jak i pośrednie, z powietrza.  W zależności od siły promieni słonecznych, energię pobraną przez dach hali SOLVERO®   wprost do zasobników kumulujących ( glikol i woda) lub do pompy ciepła i dopiero do zasobników.  Potem coepło z zasobników kierowane jest do ogrzewania wody użytkowej, posadzki lub np. maszyny produkcyjnej – według potrzeby.  W układzie odwróconym, w halach SOLVERO®  dach jest wymiennikiem odprowadzającym ciepło z układu klimatyzacji (latem) lub odśnieżającym dach (zimą) – więcej: http://www.solcraft.pl/thexpan.  Istotą systemu hal SOLVERO®  jest połączenie dachu jako odbiornika energii z zasobnikami i pompą ciepła. Sposób wykorzystania ciepła jak i technologia konstrukcji hali  ścian czy podłogi nie ma wpływu na funkcję systemu SOLVERO®

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!