Hale energooszczędne SOLVERO

SOLVERO® – nowy typ hall „produkujących” energię cieplną. Jedyne w świecie i oparte o polską myśl techniczną rozwiązanie wykorzystujące obudowę obiektu do pozyskiwania energii ze słońca i powietrza. Dzięki płytom Thexpan® produkowanym przez Solcraft® Sp. z o.o., budujemy hale SOLVERO® zasilając je w ciepło technologiczne do CO i CWU.

Idea hal Solvero oparta jest na autorskim systemie grzewczym firmy Solcraft ( więcej www.solcraft.pl) o handlowej nazwie Solverter. System ten opiera się na zastosowaniu nowatorskiego absorbera energii cieplnej, pochodzącej z powietrza i promieniowania słonecznego, wkomponowanego w infrastrukturę obiektu budowlanego. Pozyskana przez absorber energia jest transportowana do odbiorników ciepła w pewnej części bezpośrednio a w pewnej części pośrednio z wykorzystaniem pompy ciepła.
Rolę absorbera energii pełni dach obiektu wykonany z energooszczędnej płyty Thexpan.
Płyta Thexpan składa się z okładziny górnej (blacha stalowa), rdzenia izolacyjnego (PUR), okładziny dolnej (płyta OSB lub blacha stalowa) oraz wężownicy (rura PEX 16) zintegrowanej z okładziną górną.
Wężownica jest ukryta wewnątrz płyty a więc dach jest gładkim estetycznym pokryciem bez dodatkowych elementów widocznych z zewnątrz. Brak dodatkowych urządzeń technicznych na dachu i w otoczeniu obiektu to wyeliminowanie hałasu i drgań charakterystycznych dla systemów grzewczych opartych na powietrznych pompach ciepła.
Płyta Thexpan jako standardowe pokrycie dachowe, zarówno z wężownicą jak i bez wężownicy, jest przez nas produkowana od kilku lat i jest pokryciem spełniającym obecne i planowane wymagania odnośnie izolacyjności termicznej bez konieczności stosowania dodatkowych warstw izolacyjnych.

Wspomniana wcześniej idea, to wykorzystanie w dużym stopniu energii odnawialnej jako bezpośredniego źródła ciepła. System Solverter daje taką możliwość, gdyż przez wszystkie dni słoneczne produkuje ciepło bezpośrednio, analogicznie do stosowanych obecnie kolektorów słonecznych, tylko na większa skalę. Ta bezpośrednia energia może służyć zarówno do przygotowania CWU jak i do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania „ciepła technologicznego” w obiektach przemysłowych, które mają taką potrzebę.

Koszty pozyskania tej energii są bardzo niskie i będą sprowadzają się jedynie do „przetoczenia” ciepła z absorbera do odbiorników. Zwiększenie jej udziału w bilansie energetycznym znacząco wpływa na koszt funkcjonowania całego systemu.

Okres jesienny i wiosenny sezonu grzewczego obfituje w dni słoneczne, w których będzie możliwe ogrzewanie bezpośrednie z pominięciem pompy ciepła. W przypadku niższych temperatur medium absorbującego (poniżej 35 stopni) niewystarczających do bezpośredniego ogrzewania, uzyskany wzrost temperatury medium korzystnie wpłynie na COP pompy ciepła czyli na jej sprawność energetyczną.
Rozwiązanie Solverter, umożliwia zastosowanie systemu grzewczego z pompą ciepła bez konieczności wykonywania odwiertów i wykopów i bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń na obiekcie czy w obrębie obiektu.
Jest to system realizujący potrzebę stosowania systemów grzewczych ekologicznych, ekonomicznych i dających się zastosować w większości obiektów nowych i modernizowanych.

W nowoczesnym energooszczędnym budownictwie, w którym stosuje się odpowiednią izolację przegród budowlanych, możliwym stało się ograniczenie strat energii na ogrzewanie obiektu. O ile wielkość energii na ogrzewanie obiektu można ograniczyć, to ilość energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU) się nie zmienia – wręcz rośnie z tytułu sposobu życia współczesnego człowieka.
W bilansie energetycznym obiektu rośnie więc udział energii na potrzeby CWU w stosunku do energii na potrzeby CO. Tymczasem ciepło potrzebne do przygotowania CWU kosztuje o wiele więcej niż to, które potrzebne jest do ogrzewania. Wynika to z temperatur zasilania.

System Solverter zapewnia darmową energię na potrzeby CWU przez wszystkie słoneczne dni, z efektywnością większą niż tradycyjne kolektory słoneczne. Odpowiednio duża powierzchnia nasłonecznionego dachu zapewnia dynamiczny przyrost temperatury i energii nawet w krótkotrwałych dobowych okresach nasłonecznienia, czego nie zapewniają tradycyjne kolektory słoneczne.
Dodatkową zaletą systemu Solverter jest tak zwane podwójne magazynowanie energii słonecznej, ponieważ system Solverter zawiera bufor glikolu i bufor CWU. Bufory te stanowią duży magazyn energii cieplnej i zabezpieczają obiekt w CWU nawet w dni bezsłoneczne.
Duża moc dachu zapewnia w dni słoneczne uzyskiwanie wysokich temperatur CWU, co ogranicza również zużycie energii elektrycznej lub gazu na podgrzewanie CWU do temperatury powyżej 65 stopni Celsjusza w celu wyeliminowania bakterii Legionella.
Maksymalne temperatury osiągane w całej instalacji nie przekraczają 80 stopni Celsjusza, a więc nie występują problemy związane z przegrzewaniem instalacji charakterystyczne dla kolektorów słonecznych.
Stosowane obecnie systemy grzewcze oparte na pompach ciepła lub systemach solarnych wymagają instalowania dodatkowej infrastruktury na dachu lub ścianach obiektu (jednostka zewnętrzna pompy ciepła, kolektory płaskie lub rurowe wraz z konstrukcją, orurowanie wraz z izolacją). Instalacje takie wymagają wykonywania otworów, przepustów w dachu lub ścianach. Instalowanie a później serwisowanie urządzeń zainstalowanych na dachu to prace niebezpieczne. Prawidłowe ich wykonywanie wymaga odpowiedniego sprzętu i wykwalifikowanej, przeszkolonej posiadającej odpowiednie uprawnienia i badania załogi. Koszty pracy osób wysoko wykwalifikowanych są bardzo duże, więc i koszty serwisu też. Za zabezpieczenie prac na terenie obiektu odpowiada właściciel obiektu czego często nie wiedzą inwestorzy i niestety pozwalają na wykonywanie prac niebezpiecznych na dachu dowolnym tak zwanym fachowcom.
System Solverter eliminuje wszystkie wspomniane wyżej trudności i ryzyka związane z instalowaniem, funkcjonowaniem i serwisowaniem.
Solcraft oferuje gotowe kompleksowo przygotowane systemy grzewcze z dobranymi i sparametryzowanymi urządzeniami dla danego obiektu, po uprzednim dokonaniu analizy
obiektu pod kątem jego potrzeb i możliwości wynikających z usytuowania i konstrukcji budynku.
Skuteczność zastosowanego rozwiązania jest możliwa do oceny już na poziomie tej analizy bez ryzyka związanego z efektywnością dolnego źródła, w przypadku pomp gruntowych zależną od jakości gruntu.
Skojarzenie w jednym absorberze możliwości pozyskania energii pochodzących z powietrza i bezpośredniego promieniowania jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie.
Suma tych energii czyni ten system najbardziej efektywnym, gdyż jest to system o największym udziale darmowej energii odnawialnej. Ma również inne funkcje do wykorzystania, m.in. odśnieżanie dachów w układzie odwróconym pomy ciepła.

Hale SOLVERO z użyciem płyty H-Block
Hale SOLVERO z płyty Thexpan
Hale SOLVERO w technologii mieszanej