Produkcja konstrukcji stalowych
Hale energooszczędne-termodynamiczne

Niezależnie od przeznaczenia każda hala produkcyjna, czy też magazynowa winna charakteryzować się odpowiednim mikroklimatem, podyktowanym potrzebą zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków do pracy oraz wymogami technologii produkcji lub właściwego przechowywania produktów. Niestety wiele funkcjonujących obiektów wielkopowierzchniowych poprzez charakter zabudowy oraz zastosowane sposoby ogrzewania nie spełnia oczekiwań, a przy tym nie jest energooszczędna, a więc generują znaczne koszty utrzymania.

Proponowane przez nas hale energooszczędne to na wskroś nowatorskie rozwiązania, które realizują powyższe potrzeby. Biura, hale produkcyjne, magazyny, obiekty sportowe budowane przez nas w innowacyjnych technologiach termodynamicznych pozwalają osiągnąć doskonałe warunki funkcjonowania przebywającym w nich osobom, a także umożliwiają tanią eksploatację, a co najważniejsze, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wykorzystanie w halach energooszczędnych i pasywnych chronionych prawem patentowym najwyższej jakości płyt warstwowych Thespan® i H-Block® pozwoliło osiągnąć znakomite rezultaty w zakresie termodynamiki obiektów. Nie jest to bez przyczyny, ponieważ zastosowane płyty wykorzystują ciepło słoneczne oraz powietrza i poprzez wbudowane wymienniki ciepła realizują zadania ukierunkowane na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. W zależności od warunków miejsca inwestycji hale energooszczędne i pasywne mogą być także wyposażone w układ geotermalny. Co ważne, stosowane przez nas płyty warstwowe mogą być wykorzystywane zarówno na ściany, jak i dachy, a także w stropach oraz podłogach, co w znacznym stopniu przyczynia się do zdecydowanego obniżenia kosztów utrzymania. Mamy więc do czynienia z obiektami, które nie wymagają stosowania instalacji klimatyzacyjnej, typowej instalacji centralnego ogrzewania oraz fizycznego odśnieżania zadaszenia.

Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia budowanych hal energooszczędnych i pasywnych oferowane rozwiązania w pełni zaspokoją określone potrzeby, stając się jednocześnie podstawą między innymi do osiągnięcia wysokiej konkurencyjności w prowadzonej działalności gospodarczej.

Hale z płyty H-Block
Hale z płyty Thexpan
Hale w technologii mieszanej (H-Block-Thexpan)