Hale SOLVERO®

Hale SOLVERO®

SOLVERO® – nowy typ hall „produkujących” energię cieplną. Jedyne w świecie i oparte o polską myśl techniczną rozwiązanie wykorzystujące obudowę obiektu do pozyskiwania energii ze słońca i powietrza. Dzięki płytom Thexpan® produkowanym przez Solcraft® Sp. z o.o., budujemy hale SOLVERO® zasilając je w ciepło technologiczne do CO i CWU.

Idea hal Solvero®

Idea hal Solvero® oparta jest na autorskim systemie grzewczym firmy Solcraft® (www.solcraft.pl ), który opiera się na zastosowaniu nowatorskiego absorbera energii cieplnej , pochodzącej z powietrza i promieniowania słonecznego, wkomponowanego w infrastrukturę obiektu budowlanego. Rolę absorbera energii pełni dach obiektu wykonany z energooszczędnej płyty warstwowej Thexpan®.   Skojarzenie w halach Solvero® w jednym absorberze możliwości pozyskania energii pochodzących z powietrza i bezpośredniego promieniowania słonecznego  jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie.

Płyta Thexpan® składa się z okładziny górnej (blacha stalowa), rdzenia izolacyjnego (PUR), okładziny dolnej (płyta OSB lub blacha stalowa) oraz wężownicy (rura PEX 16) zintegrowanej z okładziną górną.
Wężownica jest ukryta wewnątrz płyty,   więc dach jest gładkim estetycznym pokryciem bez dodatkowych elementów widocznych z zewnątrz. Taki absorber –  pełniąc funkcję dolnego źródła –  umożliwia zastosowanie systemu grzewczego z pompą ciepła, bez konieczności wykonywania odwiertów i wykopów ani  instalowania dodatkowych urządzeń na obiekcie czy w obrębie obiektu (jednostki zewnętrznej pompy ciepła).

Cechą szczególną hal Solvero® jest wykorzystanie w dużym stopniu energii odnawialnej jako bezpośredniego źródła ciepła. System  hal Solvero® daje taką możliwość, gdyż przez wszystkie dni słoneczne „produkuje” ciepło bezpośrednio z promieni słonecznych  a – gdy słońce nie świeci –  korzysta z energii zgromadzonej w powietrzu i zasila  pompę ciepła. Ta bezpośrednia ( promieniowanie słoneczne) jak i pośrednia (ciepło powietrza) energia może służyć zarówno do przygotowania ciepła dla CWU jak i  ogrzewania pomieszczeń. Może też „produkować” ciepło technologiczne z wykorzystaniem w procesach produkcyjnych.  Spektrum tych potrzeb jest nieograniczone. System  hal Solvero® ma również inne funkcje do wykorzystania, m.in. odśnieżanie dachów w układzie odwróconym pomy ciepła czy np. współpracę z klimatyzatorami poprzez „wyrzucanie” ciepła zewnętrzną powierzchnią dachu.

W halach Solvero® koszty pozyskania energii są bardzo niskie i sprowadzają się jedynie do „przetoczenia” ciepła z absorbera do odbiorników. Zwiększenie jej udziału w bilansie energetycznym znacząco wpływa na koszt funkcjonowania całego obiektu.

System hal Solvero® zapewnia darmową energię na potrzeby CWU przez wszystkie słoneczne dni roku , z efektywnością większą niż tradycyjne kolektory słoneczne. Odpowiednio duża powierzchnia nasłonecznionego dachu zapewnia dynamiczny przyrost temperatury i energii nawet w krótkotrwałych, dobowych okresach nasłonecznienia, czego nie zapewniają tradycyjne kolektory słoneczne.
W dni bez słońca oraz nocą, system hal Solvero® korzysta z pompy ciepła czerpiącej poprzez dach Thexpan® energię z powietrza. Dodatkową zaletą systemu hal Solvero® jest podwójne magazynowanie energii słonecznej w buforze glikolu i  CWU,  zaś maksymalne temperatury osiągane w całej instalacji nie przekraczają 80 stopni Celsjusza.  W halach Solvero®  nie występują  zatem problemy związane z przegrzewaniem instalacji charakterystyczne dla kolektorów słonecznych.

Hale Solvero® oferują gotowe, kompleksowo przygotowane systemy grzewcze z dobranymi i sparametryzowanymi urządzeniami dla danego obiektu.  Skuteczność zastosowanego rozwiązania jest możliwa do oceny już na poziomie   teoretycznym, ponieważ  system hal Solvero®  nie zależy  – jak w przypadku pomp gruntowych – od   jakości gruntu. Stabilność źródła ciepła w systemie hal Solvero® jest bowiem nieporównanie większa niż w pompach gruntowych.

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    Hale SOLVERO® – Biurowce
    Hale SOLVERO® Powierzchnie magazynowe, produkcyjne i usługowe.