Hale termodynamiczne SOLVERO ®

SOLVERO® – nowy typ hall „produkujących” energię cieplną. Jedyne w świecie i oparte o polską myśl techniczną rozwiązanie wykorzystujące obudowę obiektu do pozyskiwania energii ze słońca i powietrza. Dzięki płytom Thexpan® produkowanym przez Solcraft® Sp. z o.o., budujemy hale SOLVERO® zasilając je w ciepło technologiczne do CO i CWU.

Idea hal Solvero®oparta jest na autorskim systemie grzewczym firmy Solcraft® ( więcej: www.solcraft.pl ) o handlowej nazwie Solverter®. System ten opiera się na zastosowaniu nowatorskiego absorbera energii cieplnej, pochodzącej z powietrza i promieniowania słonecznego, wkomponowanego w infrastrukturę obiektu budowlanego. Rolę absorbera energii pełni dach obiektu wykonany z energooszczędnej płyty warstwowej Thexpan®.

Płyta Thexpan®składa się z okładziny górnej (blacha stalowa), rdzenia izolacyjnego (PUR), okładziny dolnej (płyta OSB lub blacha stalowa) oraz wężownicy (rura PEX 16) zintegrowanej z okładziną górną.
Wężownica jest ukryta wewnątrz płyty a więc dach jest gładkim estetycznym pokryciem bez dodatkowych elementów widocznych z zewnątrz. Rozwiązanie to umożliwia zastosowanie systemu grzewczego z pompą ciepła bez konieczności wykonywania odwiertów i wykopów i bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń na obiekcie czy w obrębie obiektu.

Cechą szczególną hal Solvero® jest wykorzystanie w dużym stopniu energii odnawialnej jako bezpośredniego źródła ciepła. System Solverter® w halach Solvero® daje taką możliwość, gdyż przez wszystkie dni słoneczne produkuje ciepło bezpośrednio, analogicznie do stosowanych obecnie kolektorów słonecznych, tylko na większą skalę. Gdy słońce nie świeci, Solverter® korzysta z energii zgromadzonej w powietrzu i w układzie pośrednim korzysta z pompy ciepła. Ta bezpośrednia ( promieniowanie słoneczne) jak i pośrednia (ciepło powietrza) energia może służyć zarówno do przygotowania CWU jak i do ogrzewania pomieszczeń. Może też „produkować” ciepło technologiczne w procesach produkcyjnych tego wymagających. Spektrum tych potrzeb jest nieograniczone. Ma również inne funkcje do wykorzystania, m.in. odśnieżanie dachów w układzie odwróconym pomy ciepła czy np. współpracę z klimatyzatorami poprzez „wyrzucanie” ciepła zewnętrzną powierzchnią dachu.

W zakresie ograniczonym jedynie do ogrzewania, system Solverter® jest nieporównywalnie bardziej efektywny wobec systemów standardowych. Okres jesienny i wiosenny sezonu grzewczego obfituje w sporo dni słonecznych, w których możliwe jest ogrzewanie bezpośrednie z dachu (absorbera), z pominięciem pompy ciepła. Nawet zimą w dni słoneczne temperatura czynnika w absorberze potrafi oscylować pomiędzy 40 a 60 st. C. W przypadku spadku temperatury medium absorbującego (poniżej 35 stopni C.) niewystarczających do bezpośredniego ogrzewania, uzyskany poziom temperatury medium w absorberze korzystnie wpłynie na COP pompy ciepła czyli na jej sprawność energetyczną systemu.

W halach Solvero® koszty pozyskania energii są bardzo niskie i sprowadzają się jedynie do „przetoczenia” ciepła z absorbera do odbiorników. Zwiększenie jej udziału w bilansie energetycznym znacząco wpływa na koszt funkcjonowania całego systemu. Solverter® to system realizujący potrzebę stosowania ekologicznych systemów grzewczych, ekonomicznych i dających się zastosować w większości obiektów nowych i modernizowanych.

W nowoczesnym energooszczędnym budownictwie, w którym stosuje się odpowiednią izolację przegród budowlanych, możliwym stało się ograniczenie strat energii na ogrzewanie obiektu. O ile wielkość energii na ogrzewanie obiektu można ograniczyć, to ilość energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU) się nie zmienia – wręcz rośnie z tytułu sposobu życia współczesnego człowieka.
W bilansie energetycznym obiektu rośnie więc udział energii na potrzeby CWU w stosunku do energii na potrzeby CO. Tymczasem ciepło potrzebne do przygotowania CWU kosztuje o wiele więcej niż to, które potrzebne jest do ogrzewania.

System Solverter® zapewnia darmową energię na potrzeby CWU przez wszystkie słoneczne dni, z efektywnością większą niż tradycyjne kolektory słoneczne. Odpowiednio duża powierzchnia nasłonecznionego dachu zapewnia dynamiczny przyrost temperatury i energii nawet w krótkotrwałych dobowych okresach nasłonecznienia, czego nie zapewniają tradycyjne kolektory słoneczne.
W dni bez słońca oraz nocą, Solverter® korzysta z pompy ciepła czerpiącej energię z powietrza.

Dodatkową zaletą systemu Solverter® jest tak zwane podwójne magazynowanie energii słonecznej, ponieważ system Solverter® zawiera bufor glikolu i bufor CWU. Bufory te stanowią duży magazyn energii cieplnej i zabezpieczają obiekt w CWU nawet w dni bezsłoneczne. Duża moc dachu zapewnia w dni słoneczne uzyskiwanie wysokich temperatur CWU, co ogranicza również zużycie energii elektrycznej lub gazu na podgrzewanie CWU do temperatury powyżej 65 stopni Celsjusza w celu wyeliminowania bakterii Legionella.
Maksymalne temperatury osiągane w całej instalacji nie przekraczają 80 stopni Celsjusza, a więc nie występują problemy związane z przegrzewaniem instalacji charakterystyczne dla kolektorów słonecznych.

Stosowane obecnie systemy grzewcze oparte na pompach ciepła lub systemach solarnych wymagają instalowania dodatkowej infrastruktury na dachu lub ścianach obiektu (jednostka zewnętrzna pompy ciepła, kolektory płaskie lub rurowe wraz z konstrukcją, orurowanie wraz z izolacją). Instalacje takie wymagają wykonywania otworów, przepustów w dachu lub ścianach. Instalowanie a później serwisowanie urządzeń na dachu to prace niebezpieczne. Prawidłowe ich wykonywanie wymaga odpowiedniego sprzętu i wykwalifikowanej, przeszkolonej posiadającej odpowiednie uprawnienia i badania załogi. Koszty pracy osób wysoko wykwalifikowanych są bardzo duże, więc i koszty serwisu też. Za zabezpieczenie prac na terenie obiektu odpowiada właściciel obiektu czego często nie wiedzą inwestorzy i niestety pozwalają na wykonywanie prac niebezpiecznych na dachu dowolnym tak zwanym fachowcom.
System hal Solvero® eliminuje wszystkie wspomniane wyżej trudności i ryzyka związane z instalowaniem, funkcjonowaniem i serwisowaniem.

Hale Solvero® oferują gotowe, kompleksowo przygotowane systemy grzewcze z dobranymi i sparametryzowanymi urządzeniami dla danego obiektu – po uprzednim dokonaniu analizy
obiektu pod kątem jego potrzeb i możliwości wynikających z usytuowania i konstrukcji budynku.
Skuteczność zastosowanego rozwiązania jest możliwa do oceny już na poziomie takiej analizy bez ryzyka związanego z efektywnością dolnego źródła, ponieważ nie zależy – jak np. w przypadku pomp gruntowych – od jakości gruntu. Stabilność źródła ciepła w systemie Solverter® jest bowiem nieporównanie większa

Skojarzenie w halach Solvero® w jednym absorberze możliwości pozyskania energii pochodzących z powietrza i bezpośredniego promieniowania jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie.
Suma tych energii czyni ten system najbardziej efektywnym. Jest to bowiem system o największym udziale darmowej energii odnawialnej.

Hale SOLVERO® z płyty H-Block®
Hale SOLVERO z płyty Thexpan ®
Hale SOLVERO® w technologii mieszanej