Korzystając z własnych lub zewnętrznych możliwości , specjalizujemy się w projektowaniu hal produkcyjnych, magazynowych (magazyny wysokiego składowania o wys. w świetle nawet do 12 m) i usługowych.

Znaczną część naszych projektów stanowią obiekty chłodnicze i mroźnicze dla przemysłu spożywczego (mroźnie do przechowywania owoców i warzyw oraz mięsa, magazyny koncentratów owocowych). Najczęściej stosujemy następujący schemat konstrukcyjny:

  • ramy stalowe jedno lub wielonawowe, o słupach sztywno połączonych z ryglami i przegubowo opartych na stopach fundamentowych, ramy o dźwigarach kratowych
  • rygle i płatwie stalowe, zimno gięte w układzie jedno lub wieloprzęsłowym
  • obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, styropianowym lub z wełny mineralnej albo blachy fałdowe, izolacje termiczne i pokrycia membranowe.

Projektowaliśmy hale o szerokości od 12 do 64 m, ale możemy się podjąć również zaprojektowania hal o większych wymiarach i wskaźniku zużycia stali na dachu poniżej 20 kg/m2.
Zgodnie z filozofią biznesową DKD, projektujemy typowe, ale przede wszystkim – nietypowe, szyte „na miarę” hale stalowe.