Gdy warunki przeciwpożarowe są mniej restrykcyjne i gdy jest szansa na wykonanie hali w technologii mieszanej, projektujemy i wykonujemy obiekty ze słupami z żelbetu i konstrukcją dachu ze stali. Ten typ konstrukcji sprawdza się w czasach, gdy relacja cenowa między stalą a żelbetem wskazuje na większą możliwość wykorzystania tego drugiego i zoptymalizowania ceny konstrukcji. Stosunkowo proste w wykonaniu słupy żelbetowe są wtedy tańsze niż stalowe i układ mieszany obniża koszt konstrukcji. W halach tego typu, obudowy są takie same jak w stalowych czy żelbetowych.