Utrzymanie świeżości różnorodnych produktów spożywczych pochodzących z rynku rolnego, w tym mięsnego oraz rybnego, czy też owocowo-warzywnego wymaga stosowania odpowiednich warunków przechowywania. Doskonałymi rozwiązaniami, by wszelkie artykuły łatwo psujące się utrzymać w jak najlepszej kondycji konsumenckiej, są profesjonalne chłodnie przemysłowe i magazynowe oraz mroźnie. Ich działanie ukierunkowane jest na magazynowanie w określonych temperaturach i mikroklimacie odpowiadającym danym grupom produktowym.

Budowa chłodni

Oferowane przez nas chłodnie i mroźnie zapewniają optymalne warunki przechowywania dla każdej grupy produktowej. Na to wpływa przede wszystkim materiał użyty do ich budowy oraz profesjonalnie opracowana konstrukcja, których zadaniem jest utrzymać właściwy poziom izolacji termicznej i szczelności gazowej. Nie bez znaczenia na prawidłowe ich działanie ma także odpowiedni montaż realizowany przez naszych specjalistów.

Na konstrukcje budowanych mroźni oraz chłodni składają się najwyższej jakości dedykowane płyty warstwowe (spełniają wszelkie wymogi sanitarne i mają niezbędne atesty) oraz drzwi i bramy (dla mroźni z ościeżnicą podgrzewaną) zapewniające doskonałą izolację. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komór przechowalniczych zabezpieczamy posadzkę i fundamenty przed przemarzaniem wykorzystując do tego odpowiednie rozwiązania. Również zastosowane instalacje chłodnicze (nowoczesne agregaty i monobloki chłodnicze) spełniają pod każdym względem wysokie wymagania danej chłodni lub mroźni. Bardzo ważnymi elementami wyposażenia wspomagającymi prawidłową pracę obiektów chłodniczych oraz jej kontrolę są specjalne regulatory temperatury, a także dodatkowe czujniki, które wskazują np. obecność pracowników w danej komorze. To, co cechuje budowane przez nas mroźnie i chłodnie, to przede wszystkim łatwość utrzymania ich w czystości oraz wyjątkowa energooszczędność, tak ważna w optymalizacji kosztowej użytkowania obiektów przechowalniczych.

Charakterystyczna doskonała izolacja termiczna i szczelność gazowa, wytrzymałość na występujące w miejscu posadowienia obciążenia, odporność na różnorodne zagrożenia (pożar, przenikanie wilgoci, przemarzanie), niezwykła funkcjonalność, wspomniana energooszczędność, niewysokie koszty wykonania oraz wyjątkowa trwałość budowanych mroźni i chłodni to efekt doświadczenia i specjalistycznej wiedzy naszych inżynierów, oraz zastosowanych innowacyjnych rozwiązań z obszaru chłodnictwa.