Oferowane przez nas chłodnie i mroźnie zapewniają optymalne warunki przechowywania dla każdej grupy produktowej. Na konstrukcje budowanych przez nas mroźni oraz chłodni składają się najwyższej jakości, dedykowane takiemu przeznaczeniu, płyty warstwowe (spełniają wszelkie wymogi sanitarne i mają niezbędne atesty) oraz drzwi i bramy zapewniające doskonałą izolację. Elementy osłony termicznej utrzymuje produkowana przez nas konstrukcja stalowa.  Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komór przechowalniczych zabezpieczamy posadzkę i fundamenty przed przemarzaniem wykorzystując do tego ciepło agregatów, prąd elektryczny lub energię słońca i powietrza ( system hal SOLVERO®).

Od niedawna wprowadzamy na rynek system chłodniczy oparty o płytę Frigothex®, która ma zastosowanie w systemach pośrednich. Zamiast chłodnic płyta Frigothex®,  (https://solcraft.pl/klient-indywidualny/frigothex/) pełni rolę osłony i wymiennika w jednym. Zawiera bowiem w sobie wymiennik, w którym płynie schłodzony glikol. Ten system eliminuje wysuszanie powietrza w komorach co jest problemem przechowalnictwa owoców i warzyw.