Oferowane przez nas chłodnie i mroźnie zapewniają optymalne warunki przechowywania dla każdej grupy produktowej. Na to wpływa przede wszystkim materiał użyty do ich budowy oraz profesjonalnie opracowana konstrukcja, których zadaniem jest utrzymanie właściwego poziomu izolacji termicznej i szczelności gazowej. Nie bez znaczenia na prawidłowe ich działanie ma także odpowiedni montaż realizowany przez naszych specjalistów.

Na konstrukcje budowanych przez nas mroźni oraz chłodni składają się najwyższej jakości dedykowane takiemu przeznaczeniu płyty warstwowe (spełniają wszelkie wymogi sanitarne i mają niezbędne atesty) oraz drzwi i bramy (dla mroźni z ościeżnicą podgrzewaną) zapewniające doskonałą izolację. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komór przechowalniczych zabezpieczamy posadzkę i fundamenty przed przemarzaniem wykorzystując do tego ciepło agregatów, prąd elektryczny lub energię słońca i powietrza ( system hal SOLVERO®). Zastosowane instalacje chłodnicze (nowoczesne agregaty i monobloki chłodnicze) również spełniają pod każdym względem wysokie wymagania danej chłodni lub mroźni.To, co cechuje budowane przez nas mroźnie i chłodnie, to przede wszystkim łatwość utrzymania ich w czystości oraz wyjątkowa energooszczędność, tak ważna w optymalizacji kosztowej użytkowania obiektów przechowalniczych.

Charakterystyczna doskonała izolacja termiczna i szczelność gazowa, wytrzymałość na występujące w miejscu posadowienia obciążenia, odporność na różnorodne zagrożenia (pożar, przenikanie wilgoci, przemarzanie), niezwykła funkcjonalność, wspomniana energooszczędność, niewysokie koszty wykonania oraz wyjątkowa trwałość budowanych mroźni i chłodni to efekt doświadczenia i specjalistycznej wiedzy naszych inżynierów, oraz zastosowanych innowacyjnych rozwiązań z obszaru chłodnictwa.

Od niedawna wprowadzamy na rynek system chłodniczy oparty o płytę Frigothex®, która ma zastosowanie w systemach pośrednich. Zamiast chłodnic płyta Frigothex®,  (https://solcraft.pl/klient-indywidualny/frigothex/) pełni rolę osłony i wymiennika w jednym. Zawiera bowiem w sobie wymiennik, w którym płynie schłodzony glikol. Ten system eliminuje wysuszanie powietrza w komorach co jest problemem przechowalnictwa owoców i warzyw.